Groups

Because your Comm’ant system will soon contain a lot of information, we recommend that you organize the information in Groups…

Set up the system: the first steps

When setting up a new Comm’ant system, we usually start with recording the information of general objects, such as the Entrance screen, the Organization, and the Systems…

Connect boxes

You will find that you can easily link other objects to each object in Comm’ant. This is usually done via the blue link boxes at the bottom of the Main screen…

The text editor

Om teksten aan een object te kunnen toevoegen of wijzigen zult u veelvuldig gebruik maken van de Teksteditor. Bij elk veld van een object waar tekst en afbeeldingen kunnen worden verwerkt (denk aan Omschrijving, Inhoud, Doel of Opmerking) verschijnt automatisch een Editor-toolbar waarmee u de inhoud kunt bewerken en vormgeven. U herkent onderdelen van deze toolbar waarschijnlijk van het programma Microsoft Word.

Develop and view

Om aanpassingen aan de inhoud van uw managementsysteem te verrichten zult u als ontwikkelaar veelvuldig gebruik maken van de speciale schakelaar in de Applicatiebalk. Hiermee wisselt u tussen de Bekijk- en Ontwikkelstand.

Profiles with edit rights

Er zijn verschillende rechtenprofielen die gebruikers van het systeem kunnen hebben, elk met bijbehorende wijzigingsrechten.

Before you start developing

The “Developing with Comm’ant X” section is specifically for users of the Comm’ant Business Process Management system who are responsible for setting up and maintaining the content of the information…