Inrichten: de eerste stappen

Bij het inrichten van een nieuw Comm’ant-systeem wordt veelal begonnen met het vastleggen van de informatie van algemene objecten, zoals het Entreescherm de Organisatie (het functiehuis) en de Systemen.

Groepen

Omdat uw managementsysteem al snel uit flink wat informatie zal bestaan, raden wij u aan om de informatie in Groepen in te delen. U kunt bijvoorbeeld alle processen rondom Inkoop onderbrengen in de groep Inkoop onder Processen. En zo kunt alle Activiteiten rondom Inkoop op hun beurt weer onderbrengen in de Groep Inkoop onder Activiteiten. Zo houdt u de informatie overzichtelijk bij elkaar. Een Groep krijgt binnen de software het symbool van een dossiermap me

Koppelblokken

U zult ervaren dat u aan elk object in het Comm’ant Managementsysteem heel eenvoudig andere objecten kunt koppelen.
Dat gebeurt veelal via de blauwe koppelboxen onder aan het Hoofdscherm. Een uitgewerkt voorbeeld ziet er als volgt uit.

De teksteditor

Om teksten aan een object te kunnen toevoegen of wijzigen zult u veelvuldig gebruik maken van de Teksteditor. Bij elk veld van een object waar tekst en afbeeldingen kunnen worden verwerkt (denk aan Omschrijving, Inhoud, Doel of Opmerking) verschijnt automatisch een Editor-toolbar waarmee u de inhoud kunt bewerken en vormgeven. U herkent onderdelen van deze toolbar waarschijnlijk van het programma Microsoft Word.

Ontwikkelen en bekijken

Om aanpassingen aan de inhoud van uw managementsysteem te verrichten zult u als ontwikkelaar veelvuldig gebruik maken van de speciale schakelaar in de Applicatiebalk. Hiermee wisselt u tussen de Bekijk- en Ontwikkelstand.

Profielen met wijzigingsrechten

Er zijn verschillende rechtenprofielen die gebruikers van het systeem kunnen hebben, elk met bijbehorende wijzigingsrechten.

Voordat u begint met ontwikkelen

Deze handleiding is speciaal voor gebruikers van het Comm’ant Business Process Managemensysteem die verantwoordelijk zijn voor het inrichten en inhoudelijk onderhouden van de informatie.