Processen vastleggen

Het vastleggen van de verschillende Processen gebeurt vanuit het Hoofdproces (zie hieronder), of via het Navigatiemenu. Nu kan het zo zijn dat u in het Navigatiemenu de Processen niet onmiddellijk ziet staan, dan maakt u deze zichtbaar via de knop linksonder met de liggende streepjes.

Processen

Bij Processen worden de procesmodellen van de organisatie weergegeven. Naar de aard van de zaak is een procesmodel een modelmatige weergave van de werkelijkheid. Processen, procesmodellen of procesbeschrijvingen geven inzicht in wat er wordt gedaan om de organisatieresultaten te bereiken.