Thema: Single Sign-on (SSO)

Thema: Single Sign-on (SSO) Single sign-on (afgekort SSO) stelt eindgebruikers in staat om eenmalig in te loggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot meerdere applicaties en informatiebronnen in het netwerk van de organisatie. Bijvoorbeeld: een gebruiker logt in op zijn / haar PC waarna achter de schermen met behulp van communicatie-protocollen ook automatisch ingelogd kan worden op bijvoorbeeld netwerkvoorzieningen. De… Lees verder Thema: Single Sign-on (SSO)

Inloggen met SSO

Als uw organisatie gebruik maakt van een SSO-techniek wordt u als gebruiker niet geconfronteerd met het Comm’ant inlogscherm maar vindt autorisatie plaats met behulp van uw Windows netwerkaccount…