Systemen vastleggen

Het vastleggen van de verschillende Systemen gebeurt via het Navigatiemenu. Nu kan het zo zijn dat u daar de Systemen niet onmiddellijk ziet staan, dan maakt u deze zichtbaar via de knop linksonder met de liggende streepjes.

Systemen

Een Systeem is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het daadwerkelijk registreren, overdragen c.q. transporteren van gegevens en vervolgens het opvragen c.q. raadplegen van informatie te ondersteunen.