Hoe kunnen we helpen?
afdrukken

Systemen

Een Systeem is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het daadwerkelijk registreren, overdragen c.q. transporteren van gegevens en vervolgens het opvragen c.q. raadplegen van informatie te ondersteunen.

Een Systeem kan bijvoorbeeld zijn:

 • een formulier
 • een standaarddocument
 • een scherm van een applicatie
 • een module van een applicatie
 • een specifieke workflow (keten van transacties)
 • een computerapplicatie als geheel
 • of andere middelen om informatie op te slaan, over te dragen, op te vragen en dus te communiceren

 • Er kan een concreet formulier/document/link naar een computerapplicatie worden weergegeven.
 • Een Systeem kan verbindingen met één of meerdere informatie specificaties hebben. Het geeft aan voor welke informatie specificaties dit Systeem wordt gebruikt om de informatie-inhoud te ontvangen of te verstrekken.
 • De rollen kunnen gespecificeerd worden om te verduidelijken welke werknemer verantwoordelijkheid is voor het Systeem. Een voorbeeld van een rol is de applicatiemanager.
 • De documenten kunnen hier als instructies worden verstrekt over hoe het Systeem gebruikt moet worden. Deze documenten worden ook onmiddellijk getoond bij de informatiespecificatie waar het Systeem aan verbonden is.

Mappenstructuur / groepen

De mappenstructuur die onder Systemen staat, weerspiegelt een bij de inrichting van het Comm’ant-systeem gemaakte keuze. Vaak wordt er een onderverdeling gemaakt naar type Systeem (Document, applicatie, etc.).

Wanneer u klikt op een map c.q. systemengroep, klapt de boomstructuur open en tegelijkertijd wordt door Comm’ant in het Hoofdscherm de inhoud van de betreffende map getoond. U selecteert de inhoud van de map door ofwel in de boomstructuur, ofwel in het Hoofdscherm een Systeem aan te klikken. Zowel in de boomstructuur, als in het Hoofdscherm kunt u verder navigeren tot op het laagste niveau.

Geselecteerd Systeem

Na selecteren, toont het Hoofdscherm meer detailinformatie over het Systeem.

NB: Genoemde velden worden alleen getoond wanneer ze informatie bevatten.

Omschrijving

Als er een omschrijving bij het Systeem is opgenomen, wordt deze weergegeven.

Opmerkingen

Als er een opmerking bij het Systeem is opgenomen, wordt deze weergegeven.

Blokken

Onderaan komen de blokken die weergeven welke attributen er zijn gekoppeld aan het geselecteerde Systeem. Deze blokken tonen in de bovenbalk de attribuuttitel met daaronder de specifieke attributen. Deze blauwe blokken geven de attributen weer die rechtstreeks zijn gekoppeld aan het object.

Door 1x klikken op de bovenbalk, worden alle blokken geminimaliseerd of gemaximaliseerd. Nogmaals klikken op dezelfde plek heeft het tegenovergestelde effect.

Verbindingen van een geselecteerd Systeem

Vlak boven het Navigatiemenu zit de knop  die het tabblad Verbindingen opent. Deze knop laat op de plaats van het Navigatiemenu het Verbindingenmenu zien; een overzicht van de directe en indirecte verbindingen van een geselecteerd Systeem met andere objecten:

Verbinding met Verbinding hoe
Hoofdprocessen op bovenliggende waar Proces met Informatiestromen zit
Processen op bovenliggende waar Proces met Informatiestromen zit
Informatiestromen rechtstreeks
Rollen + functies rechtstreeks
Documenten rechtstreeks

NB: De knop Verbindingen  kent twee varianten: statische verbindingen en dynamische.

 • In de stand Dynamisch ververst het Verbindingenmenu telkens mee bij het oproepen van een ander onderdeel op het Hoofdscherm
 • In de stand Statisch blijft de informatie in het Verbindingenmenu staan totdat de knop Verbindingen opnieuw wordt gebruikt.

Standaard is de statische variant geselecteerd, de knop voor de dynamische variant ziet u als u met de muis over de knop Verbindingen beweegt; dan kunt u deze optie gelijk kiezen. Bij de dynamische verbindingen krijgt het icoontje ter herkenning een sterretje: .Heeft dit artikel geholpen?
0 van 5 sterren
5 sterren 0%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Hulp nodig?
inhoud

Meer weten over Comm’ant?