How can we help you?
afdrukken

Comm’ant X release notes

V10.1.47

Date: november 2022

 

 

Verbeteringen en bugfixes: voor alle gebruikers

 

1 Performance procesweergave
In voorkomende gevallen nam het opbouwen van een Hoofdproces of Processchema meer tijd in dan gebruikelijk. Ook nam het opbouwen van verschillende rapportages. De prestaties zijn met deze update flink verbeterd. 
2 Raadplegen van een object met een Tekening in het detailvenster
In voorkomende gevallen leidde het weergeven van een object waarvan in de omschrijving een Tekening is opgenomen, tot ongewenste resultaten. Met name als in het object waarvandaan het detailvenster werd geopend, ook een Tekening is opgenomen. Dat is aangepast en opgelost.
3 E-mailadres gebruiker / medewerker klikbaar
Het is nu mogelijk om vanaf de pagina waar de informatie van een gebruiker / medewerker wordt weergegeven, direct op het e-mailadres te klikken en daarmee een nieuw bericht via het e-mailprogramma (Outlook in veel gevallen) te sturen. 
4 Foutmelding resulteert in omschakeling naar de kerntaal

Als een gebruiker een foutmelding (“Oops…”) ervaart (bijvoorbeeld om dat het opgevraagde object niet meer bestaat) en de gebruiker op dat moment niet in de kerntaal het systeem raadpleegt, werd hij/zij ongewild naar de kerntaal omgeschakeld. Dat is aangepast en opgelost.

5 Sortering van Groepen in het navigatiemenu

De automatische alfabetische sortering van Groepen in het navigatiemenu functioneerde niet meer bij nieuw toegevoegde groepen. Dat is aangepast en opgelost.

6 Zoeken naar gebruikers / medewerkers

Bij het zoeken naar gebruikers / medewerkers via de zoekbalk boven het navigatiemenu, werd niet altijd het gewenste resultaat gepresenteerd. Dat is aangepast en opgelost.

7 Rapport Niet gekoppeld bij Processen

In voorkomende gevallen gaf het rapport “Niet gekoppeld” bij Processen, niet het gewenste resultaat. Dat is aangepast en opgelost.

8 Dynamische koppelingen in extra kolommen van Processchema

In voorkomende gevallen werd bij het weergeven van een Processchema met een extra kolom voor de omschrijving van een object, een eventuele dynamische koppeling naar een ander object niet juist weergegeven. Dat is aangepast en opgelost.

 

 

 

 

Verbeteringen en bugfixes: voor ontwikkelaars

 

1 Verwijderen van een Tekening
In voorkomende gevallen was het niet mogelijk om een object van het type Tekening te verwijderen. Dat is aangepast en opgelost. 
2 Nieuw: “Opslaan en doorgaan”-knop
Als een ontwikkelaar een aanpassing aan een object doet en zonder op te slaan naar een ander object navigeert, wordt er via een pop-up venster een waarschuwing gegeven dat de wijziging niet is opgeslagen. Aan dit venster is een extra knop toegevoegd waarmee de ontwikkelaar alsnog de wijziging kan vastleggen en toch direct naar het gewenste object of scherm kan navigeren.
3 Aanmaken subgroepen
In voorkomende gevallen was het niet mogelijk om via de koppelboxen een subgroep onder een bestaande groep aan te maken. Dat gold voor groepen van alle objecttypes. Dat is aangepast en opgelost. 
4 Aanmaken Informatiestromen in processchema

In voorkomende gevallen leek het niet mogelijk om in een Processchema dezelfde Informatiestroom aan verschillende Activiteiten te koppelen. Na het opslaan was de koppeling wel gerealiseerd, maar tijdens het ontwikkelen verdween de 2e instantie van de informatiestroom direct weer uit beeld.  Dat is aangepast en opgelost.

5 Koppelen Documenten via de Koppelbox van een Groep

Als je bij een Groep van Documenten een nieuw Document via de Koppelbox toevoegt, verscheen het bewuste document in sommige gevallen dubbel. Dat is aangepast en opgelost.

6 Ontkoppelen van Proces bij Documenten

In voorkomende gevallen was het niet mogelijk om bij een Document het eventueel gekoppelde Proces, via de desbetreffende Koppelbox, te verwijderen. Dat is aangepast en opgelost.

 

Was this article helpful?
4.7 van 5 sterren

3 ratings

5 sterren 33%
4 sterren 67%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?