How can we help you?
afdrukken

Comm’ant X release notes

V10.1.46

Date: oktober 2022

 

Nieuwe ontwikkelingen

 

1 Meertaligheid met DEEPL® automatische vertalingen

Met het uitbrengen van deze release is het mogelijk om je managementsysteem in meerdere talen aan de gebruikers aan te bieden. Voor het gebruik van deze optionele module is een aparte handleiding beschikbaar.
Neem voor meer informatie over het gebruik van deze module contact op: support@commant.com.

 

2 Objecten aanmaken en wijzigen: altijd opslaan

Met het uitbrengen van deze release is het mechanisme met betrekking tot het aanmaken van nieuwe objecten en het wijzigen van bestaande objecten gewijzigd.
Zo kun je bij het aanmaken van een nieuw proces of hoofdproces direct al via de koppelboxen verbindingen maken met andere objecten, al voordat je het nieuwe object hebt opgeslagen.
Belangrijk! Als je een object wijzigt, door alleen een koppeling aan te maken via de koppelboxen, moet je altijd het object opslaan. In voorgaande versies was het aanmaken of verwijderen van een koppeling via de koppelboxen direct geëffectueerd, ook zonder opslaan.

 

 

 

 

Verbeteringen en bugfixes: Comm’ant X Process

 

1 Verwijderen van tekening

in voorkomende gevallen was het verwijderen van een Tekening niet mogelijk. Dat is aangepast en opgelost.

2 Verborgen rol toch zichtbaar

In voorkomende gevallen werden in het processchema rollen weergegeven die voor een gewone gebruiker niet zichtbaar zouden moeten zijn. Dat is aangepast en opgelost.

3 Overbodige kolommen in relatietabel

In voorkomende gevallen werden in relatietabellen kolommen weergegeven die nooit inhoud hebben omdat er geen koppelingen tussen de betreffende objecttypes mogelijk zijn. Dat is aangepast en opgelost.

 

4 Verwijdere afbeeldingen bij Tekeningen

Het was niet mogelijk om bij Tekeningen eerder geüploade afbeeldingen te verwijderen. Dat is aangepast en opgelost.

5 Sortering van Documenten onder Systemen onlogisch

Als er aan een object Systemen zijn gekoppeld met daaraan gekoppelde documenten, dan was de sortering van de documenten onlogisch. De sortering is aangepast naar alfabetisch.

6 Verbindingen bij Risico’s en Beheersmaatregelen incompleet

Als je bij een object van het type Risico’s & beheersmaatregelen de verbindingen inspecteerde, bleken die in sommige gevallen niet compleet. Dat is aangepast en opgelost.

7 Document link

Bij een object van het type Document kun je via het veld Link een verwijzing naar een externe locatie opnemen. Deze URL werd altijd in zijn geheel weergegeven maar is nu vervangen door een link onder de naam van het object.

8 Zoek en Vervang-tool en bijzondere karakters

In voorkomende gevallen werd bij het zoeken naar een tekstfragment met bijzondere karakters (zoals & en %) niet het juiste resultaat gevonden. Dat is aangepast en opgelost.

9 Bedrijfsonderdelen veldlabel verborgen

Bij objecten van het type Bedrijfsonderdelen is het veldlabel van het veld Omschrijving nu standaard verborgen.

10 Dubbelklik op Document zonder inhoud

Dubbelklikken op een gekoppeld object van het type Document waar geen document of verwijzing was aangemaakt, resulteerde in een onduidelijke foutmelding. Dat is aangepast en opgelost.

11 Verwijzingen met bijzondere karakters

In voorkomende gevallen resulteerde het klikken op een verwijzing (Document/Link) met een bijzonder karakter in de naam, in een foutmelding. Dit ia aangepast en opgelost.

 

Was this article helpful?
4.5 van 5 sterren

1 rating

5 sterren 0%
4 sterren 100%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?