Hoe kunnen we helpen?
afdrukken

 

Comm’ant X release notes

V10.1.57

Date: mei 2024

Met deze release zijn de volgende punten opgepakt.

Verbeteringen en bugfixes
1 E-mailinstellingen
Het instellen van standaard geadresseerden bij het verzenden van berichten vanuit het managementsysteem, leverde niet altijd het gewenste resultaat. Dat is aangepast en opgelost.
2 Synchroniseren van gebruikers in groepen van Comm’ant Forms
Bij het synchroniseren van gebruikers met een specifieke functie, gekoppeld aan een groep in Comm’ant Forms, voegde wel gebruikers aan desbetreffende groep toe, maar verwijderde ze niet, als de functie veranderde. Dat is aangepast en opgelost.
3 Objectlijstpagina’s performance
Het opvragen van een objectlijstpagina met heel veel objecten (bijvoorbeeld documenten), zorgde voor een vertraagde response.Dat is aangepast en opgelost.
4 Tekenen: canvas formaat aanpassen
Bij het aanpassen van het canvasformaat bij een vertaling van een tekening, werd het nieuwe formaat niet opgeslagen. Dat is aangepast en opgelost.
5 Genereren PDF met tekening
Het genereren van een PDF van een (hoofd)proces met een tekening in de omschrijving, resulteerde in een verstoord beeld. Dat is aangepast en opgelost.
6 Activiteit aan proces toevoegen
Bij het toevoegen van een bestaande activiteit aan en proces (via “Koppel selectie”), werd de activiteit in voorkomende gevallen niet op de juiste positie gezet. Dat is aangepast en opgelost.
7 Verwijderde objecten
In voorkomende gevallen was het mogelijk om een eerder verwijderd object toch nog te kunnen raadplegen. Ook werden in de aanvullende kolommen van een processchema abusievelijk objecten getoond die eerder zijn verwijderd. Dat is aangepast en opgelost.
8 Export / import tool
In voorkomende gevallen werden te importeren objecten, met een gelijke naam maar met een afwijkende ID niet goed gerapporteerd. Dat is aangepast en opgelost.
9 Inlogscherm
Op het inlogscherm (als er geen sprake is van SSO) zijn een aantal tekstuele verduidelijkingen toegepast.
10 Eigenschappenvenster
In de ontwikkelstand is het eigenschappenvenster verdwenen: het bevat inmiddels geen informatie meer.

 

Heeft dit artikel geholpen?
0 van 5 sterren
5 sterren 0%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Hulp nodig?
inhoud

Meer weten over Comm’ant?