Activiteiten vastleggen

Het vastleggen van de verschillende Activiteiten gebeurt vanuit het Proces (zie hieronder), of via het Navigatiemenu. Nu kan het zo zijn dat u in het Navigatiemenu de Activiteiten niet onmiddellijk ziet staan (e.e.a. hangt af van de instellingen in uw systeem), dan maakt u deze zichtbaar via de knop linksonder met de liggende streepjes.

Activiteiten

Activiteiten zijn de bouwstenen van een Proces. De Activiteiten beschrijven het ‘wat’; wat gebeurt er, wat wordt er gedaan om het procesresultaat te bereiken.