Hoofdprocessen vastleggen

Het vastleggen van de verschillende Hoofdprocessen gebeurt via het Navigatiemenu. Om Hoofdprocessen te creëren, moet u zorgen dat u in de Ontwikkelstand werkt via de schakelaar in de Applicatiebalk.

Hoofdproces totaaloverzicht (rapport)

Het rapport ‘Hoofdproces totaaloverzicht’ geeft in één oogopslag weer welke verbindingen er zijn binnen het gekozen Hoofdproces. Per onderliggend Proces worden de verschillende Rollen, Systemen, Prestatie-indicatoren, Risico’s & Beheersmaatregelen, Normen & eisen gerapporteerd.

Hoofdprocessen

Het Hoofdproces geeft een keten van processen processen weer in de vorm van een waterval.