Rollen vastleggen

Het vastleggen van de verschillende Rollen gebeurt via het Navigatiemenu. Nu kan het zo zijn dat u daar de Rollen niet onmiddellijk ziet staan, dan maakt u deze zichtbaar via de knop linksonder met de liggende streepjes.

Functie / Rollen matrix (rapport)

Het rapport Functie/Rollen matrix geeft in één oogopslag weer welke rollen de verschillende functionarissen in een (hoofd)proces hebben.

Documenteigenaar (rapport)

Het rapport Documenteigenaar geeft direct zicht op alle verbonden rollen aan ene document en de daaraan gekoppelde functies en personen.

Rollen

Een rol vormt de verbinding tussen de functies en de objecten in het systeem. De rol structureert de relaties tussen de verschillende typen Procesobjecten en de verzameling functionarissen. Een Rol hoort altijd maar bij één type object.