Capture Roles

The various Roles are added via the Navigation menu. It is possible that you do not immediately see the Roles in the Navigation menu (this depends on the settings in your system), you can make them visible via the button at the bottom left…

Roles

Een rol vormt de verbinding tussen de functies en de objecten in het systeem. De rol structureert de relaties tussen de verschillende typen Procesobjecten en de verzameling functionarissen. Een Rol hoort altijd maar bij één type object.