How can we help you?
afdrukken

Release notes Comm’ant X v10.0.44

(april 2021)

Nieuwe ontwikkelingen

1 Tool: Zoek & Vervang

Voor gebruikers met het profiel Applicatiebeheerder is de nieuwe Zoek & Vervang tool beschikbaar. Met deze tool kunt u op eenvoudige wijze, geautomatiseerd, tekst (woorden en tekstfragmenten) door het gehele managementsysteem zoeken en vervangen door andere tekst. Voor het gebruik van deze tool is een aparte handleiding beschikbaar.

U treft de tool via de knop Home > Tools > Zoek en vervang:

2 Rapport: Documenteigenaar

Met ingang van versie 10.0.44 is er een nieuw rapport beschikbaar dat in één oogopslag de relatie laat zien tussen documenten en de daaraan gekoppelde rollen.

U treft het rapport via menu-item Documenten > Rapportages > Documenteigenaar:

3 Aangescherpte beveiligingsmaatregelen

Op verschillende punten is de beveiliging van het managementsysteem onder handen genomen. Zo is de mogelijkheid om documenttypes te kunnen uploaden aangescherpt.

U kunt nu de volgende bestandstypes uploaden:

doc,txt,xls,pdf,eps,pot,vsd,mp3,mov,zip,csv,msg,docx,rtf,xlsx,png,potx,vst,wav,mp4,
tar,xml,eml,dot,odt,xlsm,gif,potm,vsdx,wma,mpg,rar,vcf,dotx,xltm,jpg,ppt,vstx,avi,
mpeg,vcs,docm,jpeg,pptx,vdw,aiff,wmv,ica,docxml,tif,vdx,ac3,mkv,tiff,vsdx,psd,vsdm,
ai,vss,svg,vssx,bmp,vst,ico,vstm,vstx,vsx,vtx

Mocht u een specifiek bestandstype missen dan kunnen wij, in overleg, voor uw toepassing wellicht een uitzondering maken.

4 Rapport: Alle commentaar

Met ingang van versie 10.0.44 is er een nieuw rapport beschikbaar dat een overzicht geeft van alle commentaren en opmerkingen die door de gebruikers bij de objecten in het systeem zijn achtergelaten.
U treft het rapport via de knop Home > Rapportages > Alle Commentaar

U kunt filteren op periode en eventueel objecttypes uitsluiten.

5 Comm’ant Forms favorieten (alleen voor gebruikers van de Comm’ant Forms module)

Aan het Forms-menu is de optie “Mijn favorieten” toegevoegd waarmee de gebruiker snel naar zijn/haar favoriete formulier, formulierrapportage of dashboard kan navigeren.

6 E-mail verzenden: standaard geadresseerde(n) definiëren

De applicatiebeheerder kan nu m.b.v. de configuratiepagina instellen welke functionarissen standaard in het AAN en CC-veld moeten worden opgenomen als een gebruiker vanuit het Comm’ant systeem een verwijzing naar een object per e-mail wil verzenden.

De gebruiker kan deze standaard-geadresseerden eventueel zelf weer verwijderen.

Daarnaast wordt de gebruiker die het bericht verzendt nu ook zelf standaard in het CC-veld opgenomen.

 

Verbeteringen en bugfixes: Comm’ant X Process

1 Sortering van rollen bij verbindingen
De sortering van rollen bij verbindingen was in sommige situaties niet logisch. De sortering is nu altijd alfabetisch tenzij van de speciale sorteerindex bij een rol gebruik is gemaakt.
2 Sortering van objecten in het hoofdmenu
De sortering van sommige objecttypes (zoals Prestatieafspraken en Normen & Eisen) was in sommige situaties niet logisch. De sortering is nu altijd alfabetisch tenzij van de speciale sorteerindex bij een object gebruik is gemaakt.
3 Rapport: Verwijderde objecten
In sommige situaties gaf het rapport “Verwijderde objecten” maximaal 5 objecten weer, hoewel er meerdere waren verwijderd in de geselecteerde periode. Dat is opgelost.
4 Verwijderen van geüploade afbeeldingen
Het is nu mogelijk om eerder geüploade afbeeldingen die worden gebruikt om in een beschrijving van een object op te nemen te verwijderen uit het overzicht van afbeeldingen.Om een afbeelding te verwijderen klikt u in het afbeeldingenoverzicht op de gewenste afbeelding en vervolgens op de verwijder-knop ( X ). 
5 Kopieer naar klembord
In sommige situaties (bijvoorbeeld na het opvragen van een rapportage) werkte de “Kopieer naar klembord”-functie niet correct meer. Dat is opgelost.
6 Dubbelklik op externe verwijzing
Als er bij het objecttype “Documenten / Links” een verwijzing naar een externe bron was aangemaakt, werkte de dubbelklik functionaliteit in sommige weergaves onjuist. Dat is opgelost.
7 Lay-out Firefox verbeterd
In de Firefox-browser week de weergave in sommige situaties af van andere browsers, zoals Chrome en Edge. De weergave in Firefox is verbeterd.
8 Kopiëren en plakken URL
Het kopiëren en plakken van een adres uit de adresbalk gaf in sommige situaties niet het gewenste resultaat. Dat is opgelost.
9 Zoeken met bijzondere leestekens
Bij het gebruik van bijzondere leestekens in het zoekvenster kwam niet altijd het gewenste zoekresultaat naar voren. Dat is opgelost.
10 Rollen zichtbaar / verborgen voor gebruikers
Rollen waarbij is aangegeven dat ze moeten worden verborgen voor reguliere gebruikers zijn nu voor ontwikkelaars in de ontwikkelstand altijd zichtbaar in alle relevante overzichten.
11 Afbeeldingen in de omschrijvingen
Bij een procesweergave met een extra kolom voor (bijvoorbeeld) de omschrijving van de output, worden de afbeeldingen uit de weergave gefilterd en vervangen door het woord [afbeelding]. Als de gebruiker met de muis over het woord [afbeelding] beweegt, is de afbeelding alsnog zichtbaar. Dit voorkomt dat de afbeelding uit de procesweergave breekt.
12 Koppelboxen standaard dichtgeklapt
Het is nu mogelijk om gebruikers die voor de eerste keer inloggen, in eerste instantie de koppelboxen onder een object in dichtgeklapte toestand te laten zien. Door te dubbelklikken op de titel van een koppelbox worden deze alsnog opengeklapt. Het systeem onthoudt welke stand (open- of dichtgeklapt) de gebruiker als laatste had toegepast.Als u wilt dat de koppelboxen bij een eerste gebruik standaard in dichtgeklapte staat worden weergegeven, dan kunnen wij dat voor u instellen. Neem hiervoor contact op met support@commant.com.
13 Tool “Geldig tot”
In sommige situaties functioneerde de tool “Geldig tot” niet juist als deze werd uitgevoerd over het complete managementsysteem (vanaf de startpagina). Dat is opgelost.
14 Rapport Statistieken Gebruikers en Sessies
In de weergave van het rapport Gebruikers en sessies kon het voorkomen dat gebruikers doubleerden (met verschillende functies). Dat is aangepast. De gebruiker wordt nu eenmaal weergegeven met zijn / haar actuele functie(s).
15 Primaire voorkeursfunctie
Als een (nieuwe) gebruiker een (eerste) functie kreeg gekoppeld werd deze functie niet direct als voorkeursfunctie gemarkeerd. Als deze gebruiker ontwikkelrechten heeft en er zou automatisch aan nieuwe gemaakte objecten moeten worden gekoppeld, kwam deze koppeling niet tot stand. Dat is opgelost.
16 Dubbelklik op document in rapport “Relatietabel”
Een dubbelklik op een document weergegeven in een rapport “Relatietabel” resulteerde in een foutmelding. Dat is opgelost.

 

 Verbeteringen en bugfixes: Comm’ant X Forms

1 Synchronisatietools Comm’ant Forms (alleen voor applicatiebeheerders van de Comm’ant Forms module).
De lay-out van de verschillende tools voor het synchroniseren van gebruikers is verbeterd en voorzien van toelichtingen.
3 Synchroniseren met Comm’ant Forms
Als een gebruiker werd gekoppeld aan een functie waarvan is vastgelegd dat gebruikers met deze functie automatisch met Comm’ant Forms moeten worden gesynchroniseerd, gebeurde dat pas nadat er op Opslaan werd geklikt. Nu wordt er direct gesynchroniseerd zodra de desbetreffende functie wordt gekoppeld.
3 Nieuwe gebruiker standaard Engels in Comm’ant Forms
Gebruikers die nieuw Comm’ant Forms werden toegevoegd kregen per abuis de Engelse taal toegewezen. Dat is aangepast. Bij synchronisatie wordt de standaardtaal van Comm’ant Forms gevolgd.

 

 

Was this article helpful?
0 van 5 sterren
5 sterren 0%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?