How can we help you?
afdrukken

Release notes Comm’ant X Process v10.0.45 / Forms v3.5.2

(oktober 2021)

 

 Nieuwe ontwikkelingen Comm’ant X Process

1 Updatemechanisme

Het complete updatemechanisme van Comm’ant X is herzien. Voor de gebruiker heeft dit geen zichtbare consequenties, behalve dan dat bij de uitrol van een nieuwe versie, in sommige situaties, gebruikers nog met gecachte styling werden geconfronteerd. Dat is aangepast en opgelost.

2 Synchronisatie met AD en Azure AD

Het synchronisatieproces met de diverse Microsoft gebruikersbronnen is verbeterd. Zo kan er nu met meerdere Security groups in één project worden gesynchroniseerd, zijn gastgebruikers van buiten de organisatie in Azure AD groepen (via Selfservice Group Management) ook geïmplementeerd en worden uitgeschakelde Windows accounts niet langer gesynchroniseerd. Lees hier meer…

3 Aanpassen weergave processchema

De mogelijkheden om zelf het aantal kolommen in de weergave van een processchema te bepalen zijn verbeterd. Kolommen kunnen worden toegevoegd en verwijderd, indelingen opgeslagen. Bovendien heeft de Applicatiebeheerder de mogelijkheid om een specifieke indeling als “standaard” voor de hele organisatie in te stellen. Lees hier meer over hoe e.e.a. werkt.

4 Help.commant.com

Alle documentatie rondom het gebruik van het Comm’ant management systeem is inmiddels online te raadplegen. Ga naar https://help.commant.com of klik op het vraagteken rechtsboven in het Comm’ant systeem:

De informatie is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar en zal voortdurende worden verbeterd en uitgebreid.

5 Taalwissel per gebruiker

Als gebruiker heb je nu de mogelijkheid om de Comm’ant interface in een andere taal weer te geven.

Via de eigen profielpagina (dubbelklik op je eigen naam in de applicatiebalk) kun je een voorkeurstaal opgeven:

U dient eerst uit en opnieuw in te loggen om de taalwissel te ervaren.

6 Koppelmogelijkheden

De mogelijkheden om bij objecten te koppelen aan andere objecten zijn op veel punten aangepast en uitgebreid. Voor een compleet overzicht kijkt u hier…

 

 Verbeteringen en bugfixes: Comm’ant X Process

1 Functie/Rollen-matrix met heel veel kolommen
Het rapport Functie/Rollen-matrix was met veel functie-kolommen lastig te inspecteren om dat de kolomtitels bleven staan tijdens horizontaal scrollen. Dat is aangepast en opgelost.
2 Dynamische links niet zichtbaar in detailvenster
In voorkomende gevallen werden dynamische verbindingen, opgenomen in de beschrijvende tekst van een object, niet weergegeven in het detailvenster. Dat is aangepast en opgelost.
3 Opmerkingen-veld bij Bedrijfsonderdelen niet zichtbaar
In voorkomende gevallen werd het Opmerkingen-veld bij Bedrijfsonderdelen niet weergegeven. Dat is aangepast en opgelost.
4 Export Relatietabel filtering

Bij het exporteren van het rapport Relatietabel werd een eventueel ingesteld filter op groep genegeerd. Dat is aangepast en opgelost.

5 Verwijderde Medewerker dubbel gerapporteerd in rapport Verwijderde medewerkers

Na het verwijderen van een Medewerker werd deze 2x gerapporteerd in het rapport Verwijderde medewerkers. Dat is aangepast en opgelost.

6 Copy URL bij rapporten

In voorkomende gevallen werkt het Copy URL gereedschap bij een geselecteerde rapportage of tool niet juist. Dat is aangepast en opgelost.

7 Focus op Naam-veld object

Bij het aanmaken van een nieuw object wordt nu direct de focus (knipperde cursor) in het naam-veld van het object gezet.

8 Zoek en Vervang-tool

In voorkomende gevallen werd bij het zoeken naar een tekst in alléén het veld “link” mogelijk resultaat niet gerapporteerd. Dat is aangepast en opgelost.

9 Foutafhandeling verbeterd

In voorkomende gevallen werd de werking van het systeem verstoord als er bijvoorbeeld een object werd opgevraagd dat niet meer bestaat. Dat is aangepast en opgelost.

10 Opvragen Verbindingen verstoord

In sommige situaties verstoorde het opvragen van Verbindingen bij objecten, de werking van het systeem (zoals bijvoorbeeld bij de groep Niet ingedeeld). Dat is aangepast en opgelost.

11 Vastleggen nieuwe groep

In voorkomende gevallen gaf het aanmaken van een nieuwe Groep niet het gewenste resultaat. Het bijbehorende Objecttype werd niet juist geregistreerd. Dat is aangepast en opgelost.

12 Vreemde tekens bij export naar PDF

Het exporteren naar PDF van een object met vreemde leestekens in de naam, gaf ongewenst resultaat in de voettekst van het PDF document. Dat is aangepast en opgelost.

13 Geldig-tot datum niet consequent

Bij het aanmaken van een Informatiestroom via het Hoofdprocesschema, werd de standaard “Geldig tot”-datum niet juist ingesteld. Dat is aangepast en opgelost.

14 Opvragen Rapporten / Tools bij Forms

De mogelijkheid om de tabknoppen Rapporten en Tools bij Comm’ant Forms te selecteren is uitgeschakeld. Er was immers geen resultaat beschikbaar.

15 E-mailbericht opstellen

Bij het opstellen van een E-mailbericht vanuit het managementsysteem gaf het selecteren van een geadresseerde uit de lijst van Medewerkers in voorkomende gevallen niet het gewenste resultaat. Dat is aangepast en opgelost.

16 Verwijderde Medewerkers i.c.m. SSO

Medewerkers die als gevolg van synchronisatie met on-prem AD of Azure AD uit het managementsysteem verdwijnen, werden niet weergegeven in het rapport Verwijderde Medewerkers. Dat is aangepast en opgelost.

17 Verwijderde objecten

In het rapport Verwijderde objecten werden Tekeningen niet weergegeven. Dat is aangepast en opgelost.

18 Detailvenster incompleet

In voorkomende gevallen gaf het Detailvenster niet alle objectspecificaties op een juiste manier weer. Ook werden rollen die verborgen zouden moeten zijn, toch weergegeven. Dat is aangepast en opgelost.

19 Nieuwe Informatiestroom via Processchema

Bij het aanmaken van een nieuwe Informatiestroom aan een Activiteit in een Proces, was de positie van het nieuwe object soms wat onlogisch. Dat is aangepast en opgelost. Een nieuwe Input of Output komt altijd onderaan, waarna de gebruiker de positie alsnog kan manipuleren.

 

 

 

 

Aanvullende patch Comm’ant X Process, versie 10.0.45 build 0014
Bugfixes (januari 2022)

1 De gekozen Procesindeling werd niet onthouden
Als de gebruiker had gekozen voor een specifieke procesindeling, dan werd deze keuze niet onthouden als de gebruiker wisselde van proces, of als de gebruiker met ontwikkelrechten schakelde tussen de ontwikkel- en bekijkstand. Dat is nu opgelost.
2 Tooltips verdwijnen niet
In voorkomende gevallen bleven tooltips altijd in beeld. Dat is nu opgelost.
3 Koppelboxen niet te vergroten/verkleinen
In voorkomende gevallen kon de gebruiker de koppelboxen niet meer open of dichtklikken. Dat is nu opgelost.
4 Diversen
Kleine aanpassingen in de lay-out.

 

 Nieuwe ontwikkelingen Comm’ant X Forms, versie 3.5.2

(oktober 2021)

1 Nieuwe standaard e-mailsjablonen

De standaard e-mailsjablonen zijn aangepast, de teksten zijn her en der verbeterd en uitgebreid. Sommige klanten hebben echter zelf de e-mailsjablonen aangepast. Om te voorkomen dat deze wijzigingen verloren gaan, zul je – als je van de nieuwe sjablonen gebruik wilt maken – deze nieuwe templates per sjabloon handmatig moeten inladen via de knop “resetten naar standaard”.

Als je zelf geen aanpassingen in de e-mailsjablonen hebt doorgevoerd, raden wij aan om deze update-handeling eenmalig ui te voeren voor alle sjablonen. De nieuwe sjablonen zijn duidelijker opgesteld. Uiteraard is het daarna ook mogelijk eigen specifieke aanpassingen te doen. 

2 Nieuwe user interface voor invullen datum en tijd.

 • De mogelijkheid voor de gebruiker om direct de huidige tijd in te vullen
 • Weeknummers worden getoond bij kalender
 • Ongeldige tijd wordt niet meer geaccepteerd als geldige waarde
 • Weergave alleen-lezen datum ook zonder voorloopnul (zoals 01 voor januari)
3

 Het formulierrapport is verbeterd.

 • In een Word sjabloon kunnen acties worden opgenomen.
 • Diverse kleine onjuistheden opgelost. 
4

Diverse aanpassingen bij een matrix 

 • Matrixregel is nu ook te raadplegen als je geen bewerkrechten hebt
 • Totalen in matrix worden getoond in het aantal decimalen van het betreffende veld
 • Met rechten verborgen matrixvraag werd onterecht wel getoond in hoofdformulier
5 Bestaande functionaliteit, verbeterde werkwijze

 • In diverse gevallen wordt er een nette error-pagina getoond in plaats van code 
 • Het openen van een formulier vanuit een rapport of zoekoverzicht maakt gebruik van het standaard browsermenu (rechtermuisklik) om het op een nieuw tabblad of nieuw venster te openen
 • Het trekken van de pijlen in de route gaat makkelijker (je kan een pijl ook beginnen met rechtermuisklik of Ctrl + klik)
 • Duidelijkere weergave en beter aanklikbaar van radio buttons en checkboxen. 
 • Uniforme interface voor het selecteren van vragen door de gehele Forms applicatie
 • Er wordt een melding getoond dat het niet mogelijk is om vragen uit twee matrices toe te voegen aan een rapport
6 Diverse uitbreidingen

 • Het actuele bestand dat is geüpload bij een dataset kan net als bij een rapportsjabloon weer worden gedownload. Dit is voor bestaande datasets pas mogelijk nadat in versie 3.5 een bestand is geüpload. Zonder een nieuw bestand te uploaden blijft de dataset gewoon te gebruiken, maar niet te downloaden. 
 • Voor het zoekoverzicht kan nu worden bepaald dat het eventueel alleen voor applicatiebeheerders getoond wordt, in plaats van voor iedereen “wel” of “niet”
 • Bij grafieken van type Lijn of Vlak, is een optie toegevoegd om 0-waarden te negeren 
 • Het nummer van een verwijderde versie wordt niet opnieuw gebruikt bij de volgende revisie
 • De volgorde van gerelateerde vragen in het notificatiebericht van een actie is nu conform de volgorde van de vragen in het formulier
7 Scheduler is verbeterd

 • Herinneringen bleven incidenteel doorlopen na afronden formulier. Dat is opgelost
 • Automatische rapportages bleven verstuurd worden na verwijderen formulier of rapportage. Dat is opgelost
8 Weergave formulieren en grafieken

 • De werking van het favorietenscherm was niet altijd conform de (later) ingestelde rechten
 • De weergave van grafieken in het dashboard was niet altijd conform de ingestelde rechten op de grafieken
9 Overige verbeteringen

 • Alle regels in een tekstveld werden bij wijzigingen van de registratie achter elkaar getoond
 • Bij het kopiëren van velden werden eventuele datumberekeningen niet goed overgenomen
 • De “stap in route”-rechten werden niet verwijderd als een stap werd verwijderd 
 • Een dataset kon niet gekoppeld worden voor datum en/of tijd veld
 • Het filter in het zoekoverzicht ging niet altijd goed bij drop-downs
 • Kleine problemen met de enquêtemodule zijn opgelost
Was this article helpful?
4.5 van 5 sterren

1 rating

5 sterren 0%
4 sterren 100%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?