How can we help you?
afdrukken

Het Hoofdscherm

Het Hoofdscherm kan voorzien zijn van een afbeelding van de Processen van uw organisatie op abstract niveau. Dit wordt vaak het Proceswiel of de Proceswijzer genoemd. Inzoomen op één van de gebieden op de Proceswijzer brengt u bij een onderliggend niveau.

Wanneer u navigeert naar de diverse objecten uit het Navigatiemenu, worden deze getoond binnen het Hoofdscherm.

De tabbladen binnen het Hoofdscherm

In het Hoofdscherm kunnen linksboven een aantal tabbladen voorkomen. Of een tabblad zichtbaar is, hangt af van het object dat op dat moment in het Hoofdscherm wordt getoond.

Het betreft de volgende tabbladen:

Tab Betekenis
Algemeen

 

 

Als er een object is geselecteerd uit het Navigatiemenu, wordt hier de algemene informatie over dat object weergegeven, zoals de titel, de context, een beschrijving, een schema en eventuele toelichting. Daarnaast wordt hier getoond wat de direct of indirect gekoppelde objecten zijn.
Commentaar

 

Hier kunt u de opmerkingen raadplegen, zelf commentaar plaatsen of vragen stellen over hetgeen u in het Hoofdscherm ziet. Deze commentaren worden gemaild naar de relevante personen. U kunt de voortgang in de gaten houden en zien wat de eerdere commentaren en eventuele reacties daarop zijn geweest bij het betreffende onderwerp.
Eigenschappen

 

 

Op dit tabblad wordt weergegeven wanneer het betreffende onderdeel is gemaakt, wat de revisiedatum is, versie identificatie, etc.
Rapporten

 

 

Hier kunt u kiezen uit voor gedefinieerde rapporten. Zie Hoofdstuk 6 Rapporten
Tools

 

 

Speciale gereedschappen waarmee u op een selectie van objecten direct wijzigingen kunt doorvoeren (alleen beschikbaar voor gebruikers met de specifieke Ontwikkelrechten).

 

De knoppen binnen het Hoofdscherm

In het Hoofdscherm kunnen rechtsboven één of twee knoppen worden getoond. De knop ‘Delen’ is altijd zichtbaar. Of de knop ‘Indeling’ zichtbaar is, hangt af van de informatie die in het Hoofdscherm wordt getoond. Bij een geselecteerd Hoofdproces zijn de opties anders dan bij een geselecteerd Proces:

Tab Betekenis
Indeling

Hoofdproces

Informatiespecificaties kunnen verborgen zijn. Het is mogelijk dat het systeem is ingesteld om bij het hoofdproces standaard de informatiestromen te verbergen. De knop ‘Indeling’ wordt gebruikt om de informatiestromen zichtbaar te maken of juist te verbergen. Het aanvinken van de weergave opties is niet ‘exclusief’: u kunt meerdere van deze keuzes naast elkaar selecteren en al die informatie wordt dan in het Hoofdscherm getoond.

U heeft de keuze uit deze opties:

Transactie – toont het hoofdproces met alle bijbehorende informatiestromen wanneer de informatieoverdracht binnen het(zelfde) proces blijft.

Afwijzing/Afkeuring – toont het hoofdproces met eventuele informatiestromen wanneer een ‘negatieve’ informatieoverdracht binnen (het)zelfde proces blijft of naar een ander proces gaat. Voorbeeld hiervan is: Afkeurrapporten.

Hulpinformatie – toont het hoofdproces met informatiestromen wanneer de informatieoverdracht ondersteunend kan zijn bij de uit te voeren werkzaamheden. Vak volwassen medewerkers hebben deze hulpinformatie meestal niet nodig, nieuwe medewerkers wel.
Voorbeeld hiervan is: Werkinstructies.

Procesresultaat – toont het hoofdproces met de informatiestromen wanneer een informatieoverdracht naar een ander proces gaat.

Stuurinformatie/Rapportage – toont het hoofdproces met de informatiestromen wanneer de informatieoverdracht een rapportage is waarmee management en/of leidinggevenden kunnen sturen.
Voorbeelden hiervan zijn: Maand- of Managementrapportages

Aanvullende weergaves:

Externe input – toont het hoofdproces met de (geselecteerde) informatiestromen wanneer de informatieoverdracht van externe belanghebbenden (klanten, leveranciers, overheden) komt.

Interne informatiestromen – toont ook de (geselecteerde) informatiestromen die alleen in dit Hoofdproces wordt gebruikt.

Uitgaande informatiestromen – toont het hoofdproces met de (geselecteerde) informatiestromen die het geraadpleegde hoofdproces verlaten en input zijn voor andere (hoofd)processen. 

Proces

Bij Processen kan de knop ‘Indeling’ worden gebruikt om aanvullende informatie zichtbaar te maken of juist te verbergen.

U kunt kiezen uit voorgedefinieerde indelingen of uw eigen favoriete indeling samenstellen.

Denk bijvoorbeeld aan het tonen of verbergen van aangrenzende processen, de tekstuele omschrijving van een activiteit en gekoppelde rollen/functies aan een informatiespecificatie.

Delen

Middels deze knop kunt u informatie vanuit Comm’ant delen met anderen. U kunt hierbij gebruik maken van:

Verzend per e-mail – opent de mogelijkheid om direct een mail te sturen waarbij de betreffende procesinformatie automatisch als bijlage wordt toegevoegd.

Afdrukken – hiermee print u de procesinformatie. NB: werkt niet wanneer pop-ups in uw browser zijn geblokkeerd. Dit is eenvoudig op te lossen door pop-ups van Comm’ant toe te staan.

Voeg toe aan favorieten – hiermee maakt u een snelkoppeling van dit proces naar de Favorieten in uw Navigatiemenu.

Kopieer URL – plaatst op uw klembord het pad naar het huidige scherm in Comm’ant. Dit pad kunt u vervolgens plakken in de browser om direct naar het scherm te navigeren, of bijvoorbeeld in een e-mail. NB: de ontvanger van de e-mail moet wel zelf in Comm’ant zijn ingelogd om de inhoud te zien.

Was this article helpful?
0 van 5 sterren
5 sterren 0%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?