beschrijving Aan de slag met Comm'ant X

Deze sectie bevat informatie en instructie voor alle gebruikers van het Comm’ant management systeem.

Inloggen

Binnen Comm’ant kennen we verschillende typen accounts met elk hun eigen rechten en mogelijkheden. Door in te loggen met uw gebruikersnaam weet het systeem welke opties voor u beschikbaar zijn en wordt getoond wat voor u van belang is...
meer »

Inloggen met SSO

Als uw organisatie gebruik maakt van een SSO-techniek wordt u als gebruiker niet geconfronteerd met het Comm'ant inlogscherm maar vindt autorisatie plaats met behulp van uw Windows netwerkaccount...
meer »

Taal & terminologie

Het procesmanagementvak in zijn algemeen en het Comm'ant resultaatgericht procesmodel in het bijzonder, kent zo zijn eigen taalgebruik en terminologie. Veelal is die gebaseerd op wereldstandaarden, heel soms is het verbijzonderd. Om begripsverwarring te voorkomen is het verstandig om van te voren met elkaar (alle stakeholders) de begrippen af te stemmen.
meer »

De applicatiebalk

De applicatiebalk bevindt zich bovenaan het scherm en bevat de project selector en de knoppen om het navigatiemenu te verbreden of te versmallen. Dubbelklikken op het logo in de applicatiebalk brengt u naar uw entreescherm...
meer »

Hoofdscherm

Het Hoofdscherm kan voorzien zijn van een afbeelding van de Processen van uw organisatie op abstract niveau. Dit wordt vaak het Proceswiel of de Proceswijzer genoemd. Inzoomen op één van de gebieden op de Proceswijzer brengt u bij een onderliggend niveau.
meer »

Detailvenster

Het Detailvenster dat rechts in beeld staat, is met name bedoeld om onderdelen van een (hoofd)processchema te inspecteren, zonder dat het schema zelf uit beeld verdwijnt. Door 1x klikken op een schemaobject verschijnt het Detailvenster. Als u 2x klikt op een schemaobject wordt de gevraagde informatie gelijk in het Hoofdscherm weergegeven en verdwijnt het Detailvenster.
meer »

Navigeren

Het Navigatiemenu is een navigatiehulpmiddel waarmee u snel en gemakkelijk toegang krijgt tot de verschillende objecten die binnen Comm’ant zijn vastgelegd...
meer »

Processen

Bij Processen worden de procesmodellen van de organisatie weergegeven. Naar de aard van de zaak is een procesmodel een modelmatige weergave van de werkelijkheid. Processen, procesmodellen of procesbeschrijvingen geven inzicht in wat er wordt gedaan om de organisatieresultaten te bereiken.
meer »

Activiteiten

Activiteiten zijn de bouwstenen van een Proces. De Activiteiten beschrijven het ‘wat’; wat gebeurt er, wat wordt er gedaan om het procesresultaat te bereiken.
meer »

Informatiestromen

Informatiestromen is de verzamelnaam voor alle vastgelegde input en output binnen het systeem. Alle input en output samen vormen een vastgelegde communicatieafspraak over informatie die door de organisatie wordt ontvangen, aangemaakt, verwerkt en verstuurd.
meer »

Systemen

Een Systeem is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om het daadwerkelijk registreren, overdragen c.q. transporteren van gegevens en vervolgens het opvragen c.q. raadplegen van informatie te ondersteunen.
meer »

Rollen

Een rol vormt de verbinding tussen de functies en de objecten in het systeem. De rol structureert de relaties tussen de verschillende typen Procesobjecten en de verzameling functionarissen. Een Rol hoort altijd maar bij één type object.
meer »

Organisatie

De organisatie is een verzameling van functies, vergaderingen, teams, bijzondere taakhouders en externe partijen die een rol in het Proces vervullen.
meer »

Medewerkers

Onder het object Medewerkers zijn alle gebruikers van het Comm’ant-systeem opgenomen. Het object Medewerker dient voor het verlenen van toegang tot het Systeem en het registreren van bepaalde kenmerken.
meer »

Risico’s & Beheersmaatregelen

Het object Risico’s & Beheersmaatregelen wordt gebruikt om bekende Risico's te identificeren met de bijbehorende Beheersmaatregelen, waarbij tevens de verantwoordelijken worden benoemd en eventuele scenario's om de Risico’s te beheersen.
meer »

Documenten & Links

Documenten & Links zijn objecten in het systeem waarmee relevante bestanden van buiten Comm’ant binnen het systeem kunnen worden gekoppeld aan de diverse objecten, of is een verzameling bestanden, zoals Rapportages, binnen Comm’ant.
meer »

Tekeningen

Tekeningen binnen Comm’ant zijn afbeeldingen die ter verduidelijking zijn getekend met behulp van de tekenmogelijkheden die het Systeem biedt.
meer »