Hoe kunnen we helpen?
afdrukken

Informatiestromen

Informatiestromen is de verzamelnaam voor alle vastgelegde input en output binnen het systeem. Alle input en output samen vormen een vastgelegde communicatieafspraak over informatie die door de organisatie wordt ontvangen, aangemaakt, verwerkt en verstuurd. Informatie begint als output van een intern of extern Proces en is input voor een of meer andere Processen. Op het hoofdprocesniveau worden de relevante input en output in hun samenhang getoond in de Procesmatrix.

Bij de Informatiestromen worden informatiespecificaties opgenomen. Informatiespecificatie kan worden gezien als een overeenkomst of service level agreement tussen partijen en Processen. Het verbindt het ene met het andere Proces.
Dergelijke informatiespecificaties geven antwoord op vragen als:

 • Wat is het Proces waar de informatie vandaan komt of naartoe gaat?
 • Wat is het doel van deze informatie?
 • Wat is de minimale benodigde informatie-inhoud?
 • Welke rollen zijn nodig voor een juiste uitvoering, wie doet wat?
 • Wat zijn de Prestatieafspraken?
 • Wat zijn de vereisten vanuit de Normen & Eisen?
 • Wat zijn de Risico’s & Beheersmaatregelen?
 • Welk systeem of hulpmiddel wordt gebruikt om de informatie op te slaan, te transporteren, te raadplegen?
 • Welke instructies, checklists of andere documenten zijn beschikbaar om de juiste uitvoering te ondersteunen?

Mappenstructuur / groepen

De mappenstructuur die onder Informatiestromen staat, weerspiegelt die van de Activiteiten.

Wanneer u klikt op een map c.q. Informatiestromengroep, klapt de boomstructuur open en tegelijkertijd wordt door Comm’ant in het Hoofdscherm de inhoud van de betreffende map getoond. U selecteert de inhoud van de map door ofwel in de boomstructuur, ofwel in het Hoofdscherm een Informatiestroom aan te klikken. Zowel in de boomstructuur, als in het Hoofdscherm kunt u verder navigeren tot op het laagste niveau.

Geselecteerde Informatiestroom

Na selecteren, toont het Hoofdscherm meer detailinformatie over de Informatiestroom.
NB: Genoemde velden worden alleen getoond wanneer ze informatie bevatten.

Output van / Input voor

Bovenaan het scherm worden de gerelateerde Processen getoond in de verdeling naar Output van en Input voor om aan te geven of de Informatiestroom van een Proces komt, of naar een Proces gaat. Dit kunnen soms dezelfde Processen zijn, als de Informatiestroom in dat Proces wordt bewerkt. Wanneer de Informatiestroom alleen als Input of als Output wordt gebruikt, zal alleen dat betreffende blok worden getoond.
De inhoud van deze blokken is klikbaar. Door 1x klikken opent het Detailvenster met meer informatie over dit onderwerp. 2x klikken brengt u naar dit bovenliggende niveau.

Doel

Eén van de types informatiespecificaties die bij de Informatiestromen worden opgenomen, is het doel. Hier wordt vastgelegd wat de bedoeling is van de Informatiestroom en waartoe het is opgenomen.

Inhoud

Eén van de types informatiespecificaties die bij de Informatiestromen worden opgenomen, is de inhoud. Met andere woorden: wat moet er bij deze Informatiestroom tenminste worden vastgelegd?

Opmerkingen

Als er een opmerking bij de Informatiestroom is opgenomen, wordt deze weergegeven. Opmerkingen kunnen als vrije tekstvelden worden gebruikt ter verduidelijking.

Blokken

Onderaan komen de blokken die weergeven welke attributen er zijn gekoppeld aan de Informatiestroom. Deze blokken tonen in de bovenbalk de attribuuttitel met daaronder de specifieke attributen en kunnen blauw of grijs zijn. De blauwe blokken geven de attributen weer die rechtstreeks zijn gekoppeld, de grijze de attributen die indirect zijn gekoppeld aan het object. De indirecte attributen zijn attributen die op een onderliggend niveau gekoppeld zijn.

Door 1x klikken op de bovenbalk, worden alle blokken van dezelfde kleur, dus blauw of grijs, geminimaliseerd of gemaximaliseerd. Nogmaals klikken op dezelfde plek heeft het tegenovergestelde effect.

Verbindingen van een geselecteerde Informatiestroom

Vlak boven het Navigatiemenu zit de knop  die het tabblad Verbindingen opent. Deze knop laat op de plaats van het Navigatiemenu het Verbindingenmenu zien; een overzicht van de directe en indirecte verbindingen van een geselecteerde Informatiestroom met andere objecten:

Verbinding met Verbinding hoe
Hoofdprocessen rechtstreeks
Processen rechtstreeks
Activiteiten rechtstreeks
Systemen rechtstreeks
Rollen + functies rechtstreeks
Prestatieafspraken rechtstreeks
Risico’s & Beheersmaatregelen rechtstreeks
Normen & Eisen rechtstreeks
Documenten rechtstreeks

 

NB: De knop Verbindingen  kent twee varianten: statische verbindingen en dynamische.

 • In de stand Dynamisch ververst het Verbindingenmenu telkens mee bij het oproepen van een ander onderdeel op het Hoofdscherm
 • In de stand Statisch blijft de informatie in het Verbindingenmenu staan totdat de knop Verbindingen opnieuw wordt gebruikt.

Standaard is de statische variant geselecteerd, de knop voor de dynamische variant ziet u als u met de muis over de knop Verbindingen beweegt; dan kunt u deze optie gelijk kiezen. Bij de dynamische verbindingen krijgt het icoontje ter herkenning een sterretje: .Heeft dit artikel geholpen?
5 van 5 sterren

1 rating

5 sterren 100%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Hulp nodig?
inhoud

Meer weten over Comm’ant?