How can we help you?
afdrukken

Organisatie

De organisatie is een verzameling van functies, vergaderingen, teams, bijzondere taakhouders en externe partijen die een rol in het Proces vervullen. Zij hebben ieder een bepaalde set van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het stelsel van Processen en met name rond de input en output van deze Processen. Uitgangspunt is dat het een handelingsbekwaam en/of beslissingsbevoegde entiteit is in het Proces.

Type organisatieobjecten:

  • functie, bijvoorbeeld: inkoper
  • vergadering bestaande uit deelnemers, bijvoorbeeld: salesmeeting,
  • team bestaande uit leden, bijvoorbeeld: managementteam, stuurcommissie, projectteam
  • speciale taakhouder, bijvoorbeeld: auditor, budgethouder
  • externe partij, bijvoorbeeld: klant, leverancier, bank

Wanneer er relaties zijn gelegd van hieruit met andere objecten, dan worden deze getoond via de Rollen.

Mappenstructuur / groepen

De mappenstructuur die onder Organisatie staat, weerspiegelt de bij de inrichting van het Comm’ant-systeem gemaakte keuze. Vaak wordt er een onderverdeling gemaakt naar type Organisatieobject (functie, vergadering, team, etc.).

Wanneer u klikt op een map c.q. organisatiegroep, klapt de boomstructuur open en tegelijkertijd wordt door Comm’ant in het Hoofdscherm de inhoud van de betreffende map getoond. U selecteert de inhoud van de map door ofwel in de boomstructuur, ofwel in het Hoofdscherm een Organisatieobject aan te klikken. Zowel in de boomstructuur, als in het Hoofdscherm kunt u verder navigeren tot op het laagste niveau.

Geselecteerd Organisatieobject

Na selecteren, toont het Hoofdscherm meer detailinformatie over het Organisatieobject.

NB: Genoemde velden worden alleen getoond wanneer ze informatie bevatten.

E-mailadres

De e-mailadressen van degenen die het Organisatieobject representeren.

Omschrijving

Als er een omschrijving bij het Organisatieobject is opgenomen, wordt deze weergegeven.

Opmerkingen

Als er een opmerking bij het Organisatieobject is opgenomen, wordt deze weergegeven.

Blokken

Onderaan komen de blokken die weergeven welke attributen er zijn gekoppeld aan het Organisatieobject. Deze blokken tonen in de bovenbalk de attribuuttitel met daaronder de specifieke attributen. Deze blauwe blokken geven de attributen weer die rechtstreeks zijn gekoppeld aan het object.

Door 1x klikken op de bovenbalk, worden alle blokken geminimaliseerd of gemaximaliseerd. Nogmaals klikken op dezelfde plek heeft het tegenovergestelde effect.

Verbindingen van een geselecteerd Organisatieobject

Vlak boven het Navigatiemenu zit de knop  die het tabblad Verbindingen opent. Deze knop laat op de plaats van het Navigatiemenu het Verbindingenmenu zien; een overzicht van de directe en indirecte verbindingen van een geselecteerd Organisatieobject met andere objecten:

Verbinding met Verbinding hoe
Hoofdprocessen met per rol de objecten
Processen met per rol de objecten
Activiteiten met per rol de objecten
Informatiestromen met per rol de objecten
Systemen met per rol de objecten
Functies met per rol de objecten
Prestatieafspraken met per rol de objecten
Risico’s & Beheersmaatregelen met per rol de objecten
Normen & Eisen met per rol de objecten
Documenten met per rol de objecten

NB: De knop Verbindingen  kent twee varianten: statische verbindingen en dynamische.

  • In de stand Dynamisch ververst het Verbindingenmenu telkens mee bij het oproepen van een ander onderdeel op het Hoofdscherm
  • In de stand Statisch blijft de informatie in het Verbindingenmenu staan totdat de knop Verbindingen opnieuw wordt gebruikt.

Standaard is de statische variant geselecteerd, de knop voor de dynamische variant ziet u als u met de muis over de knop Verbindingen beweegt; dan kunt u deze optie gelijk kiezen. Bij de dynamische verbindingen krijgt het icoontje ter herkenning een sterretje: .Was this article helpful?
0 van 5 sterren
5 sterren 0%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?