How can we help you?
afdrukken

Normen & Eisen

Onder Normen & Eisen wordt vastgelegd wat er voor de organisatie belangrijk is aan intern beleid en externe normen. Alle interne en externe vereisten die voor de organisatie belangrijk zijn worden hier in één geïntegreerd managementsysteem benoemd en geïmplementeerd in het proces. Deze implementatie is geregeld via aantoonbare zaken als ‘eisen aan de input en output’ van het proces. Een eis raakt derhalve een leverancier van informatie en een ontvanger van informatie.

Mappenstructuur / groepen

De mappenstructuur wordt opgebouwd rond de typen Normen & Eisen die binnen de organisatie zijn gemaakt. De vereisten verwijzen zowel naar interne als externe normen en eisen. Ze kunnen in groepen zijn geordend. Bijvoorbeeld:

  • Veiligheidsbeleid
  • Gezondheidsbeleid
  • Milieubeleid
  • Commercieel beleid
  • Technisch beleid
  • Financieel beleid
  • Personeelsbeleid
  • etc.

Er kunnen ook afzonderlijke groepen zijn voor intern beleid en groepen voor externe normen.

Wanneer u klikt op een map c.q. groep Normen & Eisen, klapt de boomstructuur open en tegelijkertijd wordt door Comm’ant in het Hoofdscherm de inhoud van de betreffende map getoond. U selecteert de inhoud van de map door ofwel in de boomstructuur, ofwel in het Hoofdscherm de gewenste Normen & Eisen aan te klikken.

Geselecteerde Normen & Eisen

Na selecteren, toont het Hoofdscherm meer detailinformatie over de Normen & Eisen.

NB: Genoemde velden worden alleen getoond wanneer ze informatie bevatten.

Naam

De naam van de Beleidsnorm of Eis.

Opmerkingen

Als er een opmerking bij de Beleidsnorm of Eis is opgenomen, wordt deze weergegeven.

Blokken

Onderaan komen de blokken die weergeven welke attributen er zijn gekoppeld aan de Normen & Eisen. Deze blokken tonen in de bovenbalk de attribuuttitel met daaronder de specifieke attributen. Deze blauwe blokken geven de attributen weer die rechtstreeks zijn gekoppeld aan de Normen & Eisen.

Door 1x klikken op de bovenbalk, worden alle blokken geminimaliseerd of gemaximaliseerd. Nogmaals klikken op dezelfde plek heeft het tegenovergestelde effect.

Verbindingen van de geselecteerde Normen & Eisen

Vlak boven het Navigatiemenu zit de knop  die het tabblad Verbindingen opent. Deze knop laat op de plaats van het Navigatiemenu het Verbindingenmenu zien; een overzicht van de directe en indirecte verbindingen van de geselecteerde Normen & Eisen met andere objecten:

Verbinding met Verbinding hoe
Activiteiten rechtstreeks
Informatiestromen rechtstreeks
Rollen + functies direct aan Norm & eis
Documenten rechtstreeks

NB: De knop Verbindingen  kent twee varianten: statische verbindingen en dynamische.

  • In de stand Dynamisch ververst het Verbindingenmenu telkens mee bij het oproepen van een ander onderdeel op het Hoofdscherm
  • In de stand Statisch blijft de informatie in het Verbindingenmenu staan totdat de knop Verbindingen opnieuw wordt gebruikt.

Standaard is de statische variant geselecteerd, de knop voor de dynamische variant ziet u als u met de muis over de knop Verbindingen beweegt; dan kunt u deze optie gelijk kiezen. Bij de dynamische verbindingen krijgt het icoontje ter herkenning een sterretje: .Was this article helpful?
0 van 5 sterren
5 sterren 0%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?