How can we help you?
afdrukken

Activiteiten

Activiteiten zijn de bouwstenen van een Proces. De Activiteiten beschrijven het ‘wat’; wat gebeurt er, wat wordt er gedaan om het procesresultaat te bereiken? Activiteiten krijgen binnen Comm’ant een naam waaruit blijkt wat er gedaan wordt. Veelal is de benaming een combinatie van een werkwoord met een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld ‘Aanvragen offertes’; het werkwoord ‘aanvragen’ vertelt wat er gebeurt, het zelfstandig naamwoord ‘offertes’ verduidelijkt wat.

Mappenstructuur / groepen

De mappenstructuur die onder Activiteiten staat, weerspiegelt die van de Processen.

Wanneer u klikt op een map c.q. activiteitengroep, klapt de boomstructuur open en tegelijkertijd wordt door Comm’ant in het Hoofdscherm de inhoud van de betreffende map getoond. U selecteert de inhoud van de map door ofwel in de boomstructuur, ofwel in het Hoofdscherm een Activiteit aan te klikken. Zowel in de boomstructuur, als in het Hoofdscherm kunt u verder navigeren tot op het laagste niveau.

Geselecteerde Activiteit

Een geselecteerde Activiteit toont in het Hoofdscherm meer detailinformatie over de Activiteit.

NB: Genoemde velden worden alleen getoond wanneer ze informatie bevatten.

Onderdeel van

Bovenaan het scherm wordt getoond tot welk Proces een geopende Activiteit behoort. In de balk van het blok staat ‘Onderdeel van’ en de inhoud van dat blok is klikbaar. Door 1x klikken opent het Detailvenster met meer informatie over dit onderwerp. 2x klikken brengt u naar dit bovenliggende niveau.

Omschrijving

Als er een beschrijving bij de Activiteit is opgenomen, wordt deze weergegeven vlak onder het attributenblok wat de samenhang van de objecten zichtbaar maakt. Beschrijvingen zijn vrije tekstvelden die worden gebruikt ter verduidelijking van de Activiteit.

Opmerkingen

Als er opmerkingen bij de Activiteit zijn opgenomen, worden deze weergegeven vlak onder de Omschrijving. Opmerkingen zijn vrije tekstvelden die kunnen worden gebruikt ter verduidelijking. Opmerkingen worden alleen getoond, wanneer er opmerkingen zijn vastgelegd.

Blokken

Onder de omschrijving komen de blokken die weergeven welke attributen er zijn gekoppeld aan de Activiteit. Deze blokken tonen in de bovenbalk de attribuuttitel met daaronder de specifieke attributen en kunnen blauw of grijs zijn. De blauwe blokken geven de attributen weer die rechtstreeks zijn gekoppeld, de grijze de attributen die indirect zijn gekoppeld aan het object. De indirecte attributen zijn attributen die op een onderliggend niveau gekoppeld zijn.

Door 1x klikken op de bovenbalk, worden alle blokken van dezelfde kleur, dus blauw of grijs, geminimaliseerd of gemaximaliseerd. Nogmaals klikken op dezelfde plek heeft het tegenovergestelde effect.

Verbindingen van een geselecteerde Activiteit

Vlak boven het Navigatiemenu zit de knop  die het tabblad Verbindingen opent. Deze knop laat op de plaats van het Navigatiemenu een overzicht van de directe en indirecte verbindingen zien van een geselecteerde Activiteit met andere objecten:

Verbinding met Verbinding hoe
Processen rechtstreeks
Informatiestromen rechtstreeks
Rollen + functies rechtstreeks
Normen & Eisen rechtstreeks
Documenten rechtstreeks

NB: De knop Verbindingen  kent twee varianten: statische verbindingen en dynamische.

  • In de stand Dynamisch ververst het Verbindingenmenu telkens mee bij het oproepen van een ander onderdeel op het Hoofdscherm
  • In de stand Statisch blijft de informatie in het Verbindingenmenu staan totdat de knop Verbindingen opnieuw wordt gebruikt.

Standaard is de statische variant geselecteerd, de knop voor de dynamische variant ziet u als u met de muis over de knop Verbindingen beweegt; dan kunt u deze optie gelijk kiezen. Bij de dynamische verbindingen krijgt het icoontje ter herkenning een sterretje: .Was this article helpful?
1.5 van 5 sterren

1 rating

5 sterren 0%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 100%
5
How can we improve this article?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Need help?
onderwerpen

Meer weten over Comm’ant?