Hoe kunnen we helpen?
afdrukken

Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren geven weer welke afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het presteren van een object. Dergelijke Prestatie-indicatoren worden ook wel Kritieke succesfactoren (KSF), of Kritieke prestatie indicatoren (KPI) genoemd.
Een kritieke prestatie indicator (KPI) wordt gebruikt om resultaten te bewaken van een Proces, of van een reeks van Processen.

Een optimaal gedefinieerde Prestatie-indicator geeft antwoord op de vragen:

 • Waarom meten wij?
 • Over welk Hoofdproces of Proces zegt het iets?
 • Waar in het Proces meten wij en waar rapporteren wij?
 • Wat zijn de definities van parameters, formules, schalen en grenswaarden?
 • Welke scenario’s zijn beschikbaar, wanneer de Prestatie-indicator/indicator een grenswaarde overschrijdt?

Prestaties worden in het Proces gemeten aan de Proces input en output en worden mogelijk elders in bijvoorbeeld een managementproces gerapporteerd.

Prestatie-indicatoren zeggen iets over:

 • Het functioneren, het welzijn en de ontwikkeling van het Proces.
 • De stand en ontwikkeling van het procesresultaat.
 • Het effect van het procesresultaat voor de diverse belanghebbenden.
 • De scenario’s die gevolgd kunnen worden bij afwijkende resultaten.

Om bovenstaand verband expliciet zichtbaar te maken worden Prestatie-indicatoren gekoppeld met één of meer objecten van het volgende type:

 • De Proces input en output, de informatiespecificaties waaraan wordt gemeten en waar wordt gerapporteerd.
  NB: metingen kunnen op geheel afwijkende locaties in het totaalproces plaatsvinden en toch een juist en volledig beeld geven over een bepaald proces.
 • Het Hoofdproces, waarvan de rapportage bruikbare stuurinformatie geeft voor bestuurders en managers om effectief hun beleid en gedrag te toetsen, te ontwikkelen en toe te passen.
 • Het Proces, waarover de rapportage bruikbare stuurinformatie geeft voor bestuurders, managers, beheerders en uitvoerende medewerkers om effectief hun beleid en gedrag te toetsen, te ontwikkelen en toe te passen.

Documenten en links

Het managementsysteem bevat hier de kwalitatieve definities en specificaties van de Prestatie-indicator, de normen of grenswaarden waaraan getoetst wordt en verdere toelichting over de behandeling van de rapportages.

Ook kunnen hier de verbindingen worden getoond met hulpmiddelen en automatiseringssystemen voor de cijfermatige c.q. kwantitatieve registratie, verwerking, rapportage en presentatie. De Documenten en links kunnen worden gebruikt om de numerieke rapporten of de numerieke rapportage omgeving te ontsluiten. Een eenvoudig kwantitatief Systeem kan bestaan uit een spreadsheet. Er kunnen ook geavanceerde programma’s worden gekoppeld voor de numerieke implementatie, het verzamelen en verwerken van gegevens, het rapporteren en de opvolging. Deze Systemen staan vaak in relatie tot uw administratieve omgeving. Er kunnen ook aparte gespecialiseerde Systemen gekoppeld zijn voor performance management en de balanced score card.

Mappenstructuur / groepen

De mappenstructuur wordt opgebouwd rond de typen Prestatie-indicatoren die binnen de organisatie zijn gemaakt.

Type Prestatie-indicatoren
Er zijn verschillende soorten en type Prestatie-indicatoren. Deze kunnen overeenkomstig zijn gegroepeerd. Uitgangspunt is dat het een zinvolle bijdrage levert aan de integrale besturing en sturing van de Processen die deze resultaten beïnvloeden en voortbrengen.

Voorbeelden van groepen van Prestatie-indicatoren:

 • Klantindicatoren
 • Marktindicatoren
 • Financiële indicatoren
 • Maatschappelijke indicatoren
 • Personeelsindicatoren
 • Procesindicatoren
 • Innovatie indicatoren
 • etc.

Wanneer u klikt op een map c.q. groep Prestatie-indicatoren, klapt de boomstructuur open en tegelijkertijd wordt door Comm’ant in het Hoofdscherm de inhoud van de betreffende map getoond. U selecteert de inhoud van de map door ofwel in de boomstructuur, ofwel in het Hoofdscherm een Prestatie-indicator aan te klikken.

Geselecteerde Prestatie-indicator

Na selecteren, toont het Hoofdscherm meer detailinformatie over de Prestatie-indicator.

NB: Genoemde velden worden alleen getoond wanneer ze informatie bevatten.

Naam

De naam van de Prestatie-indicator.

Omschrijving

Als er een omschrijving bij de Prestatie-indicator is opgenomen, wordt deze weergegeven.

Opmerkingen

Als er een opmerking bij de Prestatie-indicator is opgenomen, wordt deze weergegeven.

Blokken

Onderaan komen de blokken die weergeven welke attributen er zijn gekoppeld aan het Prestatieobject. Deze blokken tonen in de bovenbalk de attribuuttitel met daaronder de specifieke attributen. Deze blauwe blokken geven de attributen weer die rechtstreeks zijn gekoppeld aan de Prestatie-indicator.

Door 1x klikken op de bovenbalk, worden alle blokken geminimaliseerd of gemaximaliseerd. Nogmaals klikken op dezelfde plek heeft het tegenovergestelde effect.

Verbindingen van een geselecteerde Prestatie-indicator

Vlak boven het Navigatiemenu zit de knop  die het tabblad Verbindingen opent. Deze knop laat op de plaats van het Navigatiemenu het Verbindingenmenu zien; een overzicht van de directe en indirecte verbindingen van een geselecteerde Prestatie-indicator met andere objecten:

Verbinding met Verbinding hoe
Hoofdprocessen rechtstreeks
Processen rechtstreeks
Informatiestromen rechtstreeks
Rollen + Functies direct aan Prestatie-indicator
Documenten rechtstreeks

NB: De knop Verbindingen  kent twee varianten: statische verbindingen en dynamische.

 • In de stand Dynamisch ververst het Verbindingenmenu telkens mee bij het oproepen van een ander onderdeel op het Hoofdscherm
 • In de stand Statisch blijft de informatie in het Verbindingenmenu staan totdat de knop Verbindingen opnieuw wordt gebruikt.

Standaard is de statische variant geselecteerd, de knop voor de dynamische variant ziet u als u met de muis over de knop Verbindingen beweegt; dan kunt u deze optie gelijk kiezen. Bij de dynamische verbindingen krijgt het icoontje ter herkenning een sterretje: .Heeft dit artikel geholpen?
0 van 5 sterren
5 sterren 0%
4 sterren 0%
3 sterren 0%
2 sterren 0%
1 sterren 0%
5
Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Hulp nodig?
inhoud

Meer weten over Comm’ant?